blogMig

Blogmonster er et sideprodukt af www.simonster.dk! Blogging er udtryk for ord! Ord af betydning. Ord som skabes ud fra oplevelser og personlig erfaring. Ord som formidles til verden – formidles til dig! Ord er skabt af Gud. Gud sagde de første ord. Ved de ord blev ting til! Vores ord har ikke samme kraft – men ord kan fortælle hvad vi har set og hørt. Ord kan læses af dig!

Happy blogging!